Logo
Nevíte si rady? Zavolejte.
0 ks
za 0 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
PROČ IMPREGNACE?
18.03.2020
Dřevo, které nemusíte natírat! Jak to děláme?
Každý den na Vaše dřevěné terasy, pergoly nebo ploty působí dřevokazné houby, plísně a hmyz, hniloba nebo obyčejný vítr. Impregnace je léty osvědčený ... číst celé
26.11.2019
Dokumenty ke stažení
STAVEBNÍ TECHNICKÉ OSVĚDČENÍ č. STO - AO 224 - 543/2013 POUČENÍ   BOCHEMIT FORTE PROFI číst celé
Vše o impregnaci dřeva
KONTAKTY

E-shop a obchod

+420 777 013 939
 
 

Nezávazná poptávka

 

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou platbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

  1. Úvod
  2. JAK NAKUPOVAT
Jak nakupovat

Jak nakupovat na našem eshopu?
Objednání zboží pomocí našeho E-shopu je rychlým a pohodlným způsobem jak si vybrat a objednat kvalitní výrobky.

Vyberte si zboží
Zboží vybírejte prohlížením katalogu dle kategorií výrobků v levém menu a klikněte na detail vybraného zboží.

Vložte zboží do košíku
Zadejte množství vybraného zboží a klikněte na tlačítko Koupit. Zboží se tak automaticky přemístí do košíku. Následně můžete buď pokračovat dále v prohlížení katalogu a přidávání dalších výrobků do košíku, anebo zjistit celkovou cenu nákupu a přehledný seznam zboží v košíku (viz Košík – vpravo nahoře).

Realizace nákupu
Registrace není pro realizaci nákupu nutná. Pouze pro pravidelné zákazníky je registrace výhodná - zaregistrujete se stisknutím ikony registrace nahoře vlevo a při dalším nákupu už stačí pouze vyplnit Vámi zvolené přihlašovací jméno a heslo. Pro platnou objednávku je potřeba vyplnit všechny údaje, které jsou označené hvězdičkou *.

Dokončení objednávky
Na obrazovce vidíte přehledné zobrazení Vámi vybraných produktů s celkovou cenou. Vyberte způsob dopravy, který Vám nejvíce vyhovuje a stiskněte tlačítko OBJEDNAT. Postupně vyplníte požadované údaje (je nutné vyplnit alespoň údaje označené hvězdičkou *) a případně máte zde také možnost pro nás dopsat poznámku k Vaší objednávce. Objednávku dokončíte stisknutím tlačítka ODESLAT OBJEDNÁVKU. Automaticky je Vám odeslán e-mail na adresu zadanou v objednávce s Vašimi údaji, který objednávku potvrzuje.

V případě výběru dopravy dobírkou příp. naší vlastní dopravou Vás budeme v nejbližší době kontaktovat ohledně termínu dodání a ceny za dopravu, která se vypočítavá dle hmotnosti, objemu a adresy kupujícího – příjemce, dle PSČ.

Platební podmínky při zakázkové výrobě
Při závazné objednávce požadujeme zaslat zálohu ve výši 70% celkové ceny bez DPH převodem na náš ůčet. Jako variabilní symbol se použije číslo objednávky. Zálohová faktura bude odeslána na zákazníkův email. Teprve po obdržení zálohy na náš ůčet započne výroba zboží dle závazné objednávky. Jakmile bude zboží připraveno k odběru, zákazník bude informován na email a zboží je možné si odebrat viz odběr-doprava. Doplatek je možné uhradit hotově při osobním odběru, nebo na dobírku při přepravě zboží pomocí společnosti TOPTRANS. Příslušný daňový doklad obdrží zákazník pri dodání zboží.

EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou platbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 

 

Obchodní podmínky

Obchodní a doručovací podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.impregnace-dřeva.cz/ provozované firmou Impregnace dřeva s.r.o.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je firma Impregnace dřeva s.r.o., Osvobození 184, Praha 6, 16500, IČ: 24740543, DIČ: CZ24740543 a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou nikoli spotřebitel, řídí se vztahy neupravené obchodními podmínkami obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.

Vymezení pojmů

Prodávající firma je Impregnace dřeva s.r.o., Osvobození 184, Praha 6, 16500, IČ: 24740543, DIČ: CZ24740543. Impregnace dřeva s.r.o. je firma, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to firma s.r.o., která přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.
Zákazníkem našeho internetového obchodu je kupující. Vzhledem k platné právní úpravě se rozlišuje kupující, který je spotřebitelem a kupující, který spotřebitelem není.
Kupující spotřebitel nebo jen spotřebitel je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.
Kupující, který není spotřebitel, je podnikatel, který nakupuje výrobky či uzavírá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami. Tento kupující se řídí obchodními podmínkami v rozsahu, které se ho týkají a obchodním zákoníkem.

Kupní smlouva

Objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícího i prodávajícího s tímto návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.
Uzavřením kupní smlouvy kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, včetně reklamačního řádu, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky a reklamační řád je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část před uzavřením kupní smlouvy v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu a k uzavření kupní smlouvy nedojde.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Právo spotřebitele odstoupit od smlouvy

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostředků komunikace na dálku (v internetovém obchodě), má kupující spotřebitel v souladu s § 53 odst. 7 občanského zákoníku právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. V takovém případě spotřebitel kontaktuje prodávajícího a písemně uvede, že odstupuje od smlouvy s uvedením čísla objednávky, data nákupu a čísla účtu pro vrácení peněz. Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději poslední den 14ti denní lhůty.
Toto ustanovení zákona však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží. Kupující spotřebitel v případě využití práva na odstoupení od smlouvy do 14 dní od převzetí plnění, musí dodavateli vydat vše, co na základě kupní smlouvy získal. Pokud to již není dobře možné (např. v mezidobí bylo zboží zničeno nebo spotřebováno), musí kupující spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu toho, co již nemůže být vydáno. pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit na spotřebiteli právo na náhradu škody a započíst svůj nárok na vrácenou kupní cenu. Prodávající kupujícímu spotřebiteli v takovém případě vrací jen takto sníženou kupní cenu.

Na kupní cenu, která má být kupujícímu vrácena, může prodávající navíc započíst své skutečně vynaložené náklady spojené s vrácením zboží (náklady na přepravu).

Právo na odstoupení od smlouvy ale kupující nemá, pokud to je výslovně sjednáno mezi smluvními stranami, a dále v případě smluv:

- na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění,
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího,
- na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

Reklamační řád

Záruční lhůta začíná běžet převzetím zboží kupujícím. V případě výměny zboží začíná běžet nová záruční doba. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním. Na žádost spotřebitele je prodávajíci povinen poskytnout záruku písemnou formou (záruční list). Umožňuje-li to povaha věci, postačuje namísto záručního listu vydat kupujícímu doklad o zakoupení věci. Pokud je poskytována delší než zákonná záruka, prodávající určí podmínky a rozsah prodloužení záruky v záručním listě.
Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy ve všech případech stanovených zákonem. Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den uzavření kupní smlouvy. Objednávka spotřebitele je po svém potvrzením jako uzavřená smlouva mezi kupujícím a prodávajícím archivována za účelem jejího splnění a další evidence a její stav je přístupný kupujícímu. Nákupem zákazník souhlasí se zasíláním obchodních sdělení.

Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci. Momentem uzavření kupní smlouvy kupující přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, včetně ceny objednaného zboží uvedené v potvrzené objednávce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak.


Poslední úpravy těchto obchodních podmínek proběhly dne 20.05.2012